Hotpotatoesoefeningen bij taalsignaal 6
Thema 1
TS601-1 kruiswoordraadsel onthoudwoorden spelling
TS601-2 invuloefening woorden spelling thema 1
TS601-3 invuloefening werkwoorden t.t. en v.t.
TS601-4 invuloefening een zin herschrijven met alle hoofdletters en leestekens.
TS602-1 meerkeuzevragen aanvullen met i of ie
TS602-2 kruiswoordraadsel woorden met i, ie of y
TS602-3 invuloefening werkwoorden t.t. en v.t.
TS602-4 invuloefening het ond van een zin invullen
TS603-1 kruiswoordraadsel woorden met ch
TS603-2 kruiswoordraadsel woorden met x en q
TS603-3 combineeroefening woorddelen aanvullen met -heid of -teit
TS604-1 combineeroefening woorddelen aanvullen met -ai, -air of -er
TS604-2 invuloefening het meervoud invullen (s of 's)
TS606-1 combineeroefening bij spreekwoorden de juiste uitleg plaatsen
TS606-2 invuloefening het voorwerp van een zin invullen
TS606-3 invuloefening invullen woorden met -ile,   -isch,  -ine
TS607-1 invuloefening woordenschat: bij een omschrijving het juiste woord vinden
TS607-2 invuloefening werkwoorden t.t. en v.t.
TS607-3 meerkeuzevragen alle zn. van een zin aanduiden
TS607-4 invuloefening de verbuiging van een bn. noteren
TS608-1 combineeroefening de delen van gesplitste woorden weer samenvoegen
TS608-2 kruiswoordraadsel spelling: woorden met j of g
TS609-1 invuloefening een zin herschrijven met alle hoofdletters en leestekens.
TS609-2 invuloefening werkwoorden t.t. en v.t.
TS609-3 invuloefening de bepalingen van een zin invullen
TS609-4 meerkeuzevragen aanduiden plechtig of gewoon taalgebruik
TS609-5 invuloefening de pv van een zin invullen
TS609-6 combineeroefening de tegenstellingen bij elkaar plaatsen
TS609-7 combineeroefening de juiste vraagwoordjes bij de bepalingen plaatsen
TS609-8 combineeroefening aanduiden afleiding of samenstelling
TS610-1 kruiswoordraadsel spelling: woorden met c
TS610-2 invuloefening woorden aanvullen met -act, -ict, -uct, -ect
TS610-3 combineeroefening aanvullen met cc of kk
TS610-4 meerkeuzevragen meervoud: aanduiden -s, -'s, -n, -en
TS610-5 combineeroefening woorden aanvullen met -tie, -isch, -teit
TS611-1 kruiswoordraadsel spelling woorden thema 11
TS611-2 invuloefening leenwoorden uit het Frans (met uitleg betekenis)
TS611-3 invuloefening de bepalingen van een zin invullen
TS611-4 meerkeuzevragen aandduiden nw. of ww. gezegde
TS611-5 kruiswoordraadsel woordenschat thema 11
TS611-6 invuloefening typ het signaalwoord uit de zin.
TS611-7 meerkeuzevragen aanduiden voorwerp of bepaling
TS612-01 invuloefening spelling: woorden met -sz, -enlijk en -'s
TS612-02 invuloefening vervoeging ww t.t. en v.t.
TS612-03 invuloefening typ het tegenovergestelde van het bn. uit de zin
TS612-04 combineeroefening aavullen met ww. of nw. gezegde
TS612-05 invuloefening invullen ond., gez., voorwerp en bepaling
TS612-06 combineeroefening aanvullen rijm, figuurlijk of superlatief
TS612-07 combineeroefening aanduiden voorwerp of bepaling
TS612-08 invuloefening een zin overtypen in de verleden tijd
TS612-09 invuloefening invullen ond., gez., voorwerp en bepaling
TS612-10 meerkeuzevragen aanduiden z.n. of ww.
TS614-1 combineeroefening aanvullen met woorden met
TS614-2 kruiswoordraadsel woorden uit het Engels
TS614-3 invuloefening omvormen mededelende en vragende zinnen
TS615-1 combineeroefening aanvullen met woorden met chr-
TS615-2 meerkeuzevragen kiezen tussen of
TS615-3 invuloefening vervoeging ww t.t. en v.t.
TS615-4 invuloefening vervoeging ww alle vormen
TS615-5 invuloefening het ond van een zin invullen
TS615-6 invuloefening de juiste woordsoorten invullen
TS616-1 combineeroefening omschrijving aanvullen met juiste woord (spelling T16)
TS616-2 invuloefening de samenstelling invullen
TS616-3 kruiswoordraadsel woorden uit de filmtaal
TS616-4 invuloefening ond. en ww. invullen
TS617-1 invuloefening invullen bepaling of voorwerp
TS617-2 combineeroefening 2 delen van een spreekwoord samen brengen
TS617-3 combineeroefening samenvoegen spreekwoord met de juiste uitleg